NickServ
ChanServ
MemoServ ReportServ BotServ HostServ LoveServ
MoraleServ
OperServ Modes Watcher
virus/drone
ENGLISH
index


BotServ

HELP

BotServ stelt je in staat een (ChanServ-) bot in je eigen kanaal te hebben. Gemaakt voor gebruikers die geen eigen bot kunnen hosten of configureren. Beschikbare commando's worden hieronder getoond. Typ /msg BotServ commando. Voor meer informatie over een bepaald commando typ je /msg BotServ HELP commando.

BOTLIST Toont beschikbare bots
ASSIGN Wijst een bot toe aan een kanaal
SET Configureert bot opties
KICK Configureert kickers
BADWORDS Beheert de ongewenste-woorden woordenlijst

Andere commando's: ACT, INFO, SAY, UNASSIGN

De bot zal een kanaal joinen wanneer er ten minste 2 gebruikers in die kamer aanwezig zijn. Blijft er iemand alleen over, dan verdwijnt de bot (tijdelijk) en komt terug wanneer er weer 2 of meer gebruikers zijn. De gemaakte instellingen blijven bewaard.

BOTLIST

Syntax: /msg BotServ BOTLIST

Toont alle beschikbare bots op Chat4all.
Kamereigenaren kunnen voor hun geregistreerde kamer een andere, zelf bedachte naam voor een bot aanvragen, door op http://support.chat4all.net een verzoek in te dienen. Meer informatie hierover vind je op http://wiki.chat4all.org/index.php/Bot (Engels).

ASSIGN

Syntax: /msg BotServ ASSIGN #kanaal nickname

Wijst een bot uit de botlist met nickname toe aan kanaal. Hierna kun je de bot naar wens voor het kanaal instellen.

UNASSIGN

Syntax: /msg BotServ UNASSIGN #kanaal

Verwijdert een bot van een kanaal. Wanneer je dit commando gebruikt komt de bot niet meer in het kanaal. De configuratie van de bot voor het kanaal wordt wel behouden, zodat je later de bot altijd opnieuw aan het kanaal kunt toewijzen, zonder deze opnieuw te moeten configureren.

INFO

Syntax: /msg BotServ INFO {#kanaal | nickname}

Geeft je informatie van BotServ over een kanaal of een bot. Als de parameter een kanaal is, krijg je bijvoorbeeld informatie over ingeschakelde kickers. Als de parameter een nickname is krijg je informatie over een bot, bijvoorbeeld het tijdstip waarop deze gemaakt is of in hoeveel kanalen deze aanwezig is.

SET

Syntax: /msg BotServ SET #kanaal optie parameters

Stelt bot opties in. Optie kan zijn:

DONTKICKOPS Beschermt operators tegen bot-kicks
DONTKICKVOICES Beschermt gebruikers met voice tegen bot-kicks
GREET Zet begroetingsberichten aan
FANTASY Zet fantasie-commando's aan
SYMBIOSIS Stelt de bot in staat te handelen als een echte bot.

Typ /msg BotServ HELP SET optie voor meer informatie over een bepaalde optie.

Let op, toegang tot dit commando wordt geregeld via het commando-niveau SET

* SET DONTKICKOPS

Syntax: /msg BotServ SET #kanaal DONTKICKOPS {ON|OFF}

(De)activeert ops protectie modus in een kanaal. Wanneer deze geactiveerd is, worden operators niet door de bot gekickt. Zelfs niet wanneer deze niet overeenkomen met het NOKICK niveau.

* SET DONTKICKVOICES

Syntax: /msg BotServ SET #kanaal DONTKICKVOICES {ON|OFF}

(De)activeert voices protectie modus in een kanaal. Wanneer deze geactiveerd is, worden gebruikers met voice niet door de bot gekickt. Zelfs niet wanneer deze niet overeenkomen met het NOKICK niveau.

* SET GREET

Syntax: /msg BotServ SET #kanaal GREET {ON|OFF}

(De)activeert begroetings modus in een kanaal. Wanneer deze geactiveerd is, toont de bot de begroetingsberichten van gebruikers die het kanaal joinen, mits ze hiertoe rechten hebben in het kanaal. Standaard worden alleen de begroetingen van operators (AOP) getoond.

* SET FANTASY

Syntax: /msg BotServ SET #kanaal FANTASY {ON|OFF}

(De)activeert fantasie modus in een kanaal.
Typ !cmdlist voor een overzicht van alle Fantasy commando's.
Typ !help commando] voor meer informatie over het specifieke Fantasy commando.
Wanneer deze is geactiveerd zullen gebruikers de !op, !deop, !voice, !devoice, !kick, !kb, !unban en !seen commando's in een kanaal kunnen gebruiken. (Ontdek hoe je ze kunt gebruiken. Probeer ze uit met of zonder nickname. En voor sommigen met een reden?)

Let op dat de gebruikers die de fantasie-commando's willen gebruiken een voldoende hoog toegangsniveau MOETEN hebben voor zowel FANTASIA als voor het gewenste commando indien nodig. Bijvoorbeeld: om !op te mogen gebruiken moet een gebruiker genoeg rechten voor het OPDEOP niveau hebben.

* SET SYMBIOSIS

Syntax: /msg BotServ SET #kanaal SYMBIOSIS {ON|OFF}

(De)activeert symbiose modus in een kanaal. Wanneer deze is geactiveerd zal de bot alles doen wat normaal door ChanServ wordt gedaan in kanalen, zoals het tonen van MODE veranderingen, KICK's en zelfs de welkomstberichten.

KICK

Syntax: /msg BotServ KICK #kanaal optie parameters

Configureert bot-kickers. Optie kan zijn:

BOLDS Stelt in of de bot kickt op vet
BADWORDS Stelt in of de bot kickt op ongewenste woorden
CAPS Stelt in of de bot kickt op hoofdletters
COLORS Stelt in of de bot kicks op kleuren
FLOOD Stelt in of de bot gebruikers die flooden kickt
REPEAT Stelt in of de bot gebruikers kickt die zichzelf herhalen
REVERSES Stelt in of de bot kickt op inverteer-kleurcodes
UNDERLINES Stelt in of de bot kickt op onderstrepen

Typ /msg BotServ HELP KICK optie voor meer informatie over een bepaalde optie.

Let op, toegang tot dit commando wordt geregeld via het commando-niveau SET.

BOLDS

Syntax: /msg BotServ KICK #kanaal BOLDS {ON|OFF} [ttb]

Zet de vet-kicker aan of uit. Wanneer deze aanstaat zal de bot gebruikers kicken die vette tekst gebruiken.

ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekickt wordt, voordat deze geband wordt. Geef geen ttb op om het bansysteem uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is. Er wordt dan alleen gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal BOLDS ON
Met dit commando wordt de VET kicker aangezet en wordt de gebruiker vanwege het gebruik van VET, alleen uit de kamer gekickt en niet geband.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal BOLDS ON 4
Met dit commando wordt de VET kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 4de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van VET.

COLORS

Syntax: /msg BotServ KICK #kanaal COLORS {ON|OFF} [ttb]

Zet de kleuren-kicker aan of uit. Wanneer deze aanstaat zal de bot gebruikers kicken die kleuren gebruiken.

ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekickt wordt, voordat deze geband wordt. Geef geen ttb op om het bansysteem uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is. Er wordt dan alleen gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal COLORS ON
Met dit commando wordt de KLEUREN kicker aangezet en wordt de gebruiker vanwege het gebruik van KLEUREN, alleen uit de kamer gekickt en niet geband.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal COLORS ON 5
Met dit commando wordt de KLEUREN kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 5de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van KLEUREN.

REVERSES

Syntax: /msg BotServ KICK #kanaal REVERSES {ON|OFF} [ttb]

Zet de inverteren-kicker aan of uit. Wanneer deze aanstaat zal de bot gebruikers kicken die inverteer codes in hun teksten gebruiken.

ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekickt wordt, voordat deze geband wordt. Geef geen ttb op om het bansysteem uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is. Er wordt dan alleen gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal REVERSES ON
Met dit commando wordt de INVERTEREN kicker aangezet en wordt de gebruiker vanwege het gebruik van INVERTEREN, alleen uit de kamer gekickt en niet geband.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal REVERSES ON 2
Met dit commando wordt de INVERTEREN kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 2de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van INVERTEREN.

UNDERLINES

Syntax: /msg BotServ KICK #kanaal UNDERLINES {ON|OFF} [ttb]

Zet de onderstrepen-kicker aan of uit. Wanneer deze aanstaat zal de bot gebruikers kicken die hun teksten onderstrepen.

ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekickt wordt, voordat deze geband wordt. Geef geen ttb op om het bansysteem uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is. Er wordt dan alleen gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal UNDERLINES ON
Met dit commando wordt de ONDERSTREPEN kicker aangezet en wordt de gebruiker vanwege het gebruik van ONDERSTREPEN, alleen uit de kamer gekickt en niet geband.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal UNDERLINES ON 6
Met dit commando wordt de ONDERSTREPEN kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 6de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van ONDERSTREPEN.

CAPS

Syntax: /msg BotServ KICK #kanaal CAPS {ON|OFF} [ttb [min [procent]]]

Zet de hoofdletter-kicker aan of uit. Wanneer deze aanstaat zal de bot gebruikers kicken die HOOFDLETTERS gebruiken.

De bot kickt alleen als er ten minste min hoofdletters in de zin staan en deze ten minste procent van de totale regel bevatten (indien niet gegeven, staat dit standaard op 10 hoofdletters en 25%).

ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekickt wordt, voordat deze geband wordt. Geef geen ttb op om het bansysteem uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is. Er wordt dan alleen gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal CAPS ON 3
Met dit commando wordt de HOOFDLETTERS kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 3de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van te veel HOOFDLETTERS. In dit voorbeeld mogen niet meer dan 10 hoofdletters voorkomen in 25% van de getypte regel. Dit is de standaard als geen [min] en [procent] wordt meegegeven.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal CAPS ON
Met dit commando wordt de HOOFDLETTERS kicker aangezet en wordt de gebruiker, na het gebruik van te veel HOOFDLETTERS, alleen uit de kamer gekickt en niet geband. In dit voorbeeld mogen niet meer dan 10 hoofdletters voorkomen in 25% van de getypte regel. Dit is de standaard als geen [min] en [procent] wordt meegegeven.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal CAPS ON 3 15 50
Met dit commando wordt de HOOFDLETTERS kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 3de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van te veel HOOFDLETTERS. In dit voorbeeld mogen niet meer dan 15 hoofdletters voorkomen in 50% van de getypte regel.

FLOOD

Syntax: /msg BotServ KICK #kanaal FLOOD {ON|OFF} [ttb [regels [seconden]]]

Zet de flood-kicker aan of uit. Wanneer deze aanstaat zal de bot gebruikers kicken die het kanaal flooden met minstens regels in seconden. (Indien niet gegeven, staat dit standaard op 6 regels in 10 seconden.)

ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekickt wordt, voordat deze geband wordt. Geef geen ttb op om het bansysteem uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is. Er wordt dan alleen gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal FLOOD ON 2
Met dit commando wordt de FLOOD kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 2de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van FLOODEN. In dit voorbeeld mogen niet meer dan 6 regels voorkomen in 10 seconden. Dit is de standaard als geen [regels] en [seconden] wordt meegegeven.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal FLOOD ON
Met dit commando wordt de FLOOD kicker aangezet en vanwege het gebruik van FLOODEN, alleen uit de kamer gekickt en niet geband. In dit voorbeeld mogen niet meer dan 6 regels voorkomen in 10 seconden. Dit is de standaard als geen [regels] en [seconden] wordt meegegeven.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal FLOOD ON 2 8 15
Met dit commando wordt de FLOOD kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 2de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van FLOODEN. In dit voorbeeld mogen niet meer dan 8 regels voorkomen in 15 seconden.

REPEAT

Syntax: /msg BotServ KICK #kanaal REPEAT {ON|OFF} [ttb [nr]]

Zet de herhalings-kicker aan of uit. Zet de herhalings-kicker aan of uit. Wanneer deze aanstaat zal de bot gebruikers kicken die zichzelf zo vaak herhalen als het opgeven nr. (Als nr niet is gegeven, staat dit standaard op 3.)

ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekickt wordt, voordat deze geband wordt. Geef geen ttb op om het bansysteem uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is. Er wordt dan alleen gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal REPEAT ON
Met dit commando wordt de HERHALEN kicker aangezet en wordt de gebruiker vanwege het gebruik van HERHALEN, alleen uit de kamer gekickt en niet geband. Standaard gebeurt dit na 3 herhalingen.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal REPEAT ON 4 5
Met dit commando wordt de HERHALEN kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 4de keer gekickt wordt vanwege het gebruik HERHALEN. In dit voorbeeld mag niet meer dan 5 keer hetzelfde herhaald worden.

KICK BADWORDS

Syntax: /msg BotServ KICK #kanaal BADWORDS {ON|OFF} [ttb]

Zet de ongewenste-woorden-kicker aan of uit. Wanneer deze aanstaat, kickt de bot gebruikers die bepaalde ongewenste woorden in het kanaal gebruiken.

Je kunt de ongewenste woorden voor je kanaal instellen met het BADWORDS commando. Typ /msg BotServ HELP BADWORDS voor meer informatie.

ttb is het aantal keren dat een gebruiker gekickt wordt, voordat deze geband wordt. Geef geen ttb op om het bansysteem uit te schakelen als deze kicker geactiveerd is. Er wordt dan alleen gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal BADWORDS ON
Met dit commando wordt de ONGEWENSTE-WOORDEN kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 3de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van een woord dat voorkomt in de ONGEWENSTE-WOORDEN lijst van de kamer.

Voorbeeld: /msg BotServ KICK #kanaal BADWORDS ON 3
Met dit commando wordt de ONGEWENSTE WOORDEN kicker aangezet en wordt de gebruiker uit de kamer geband, nadat hij voor de 3de keer gekickt wordt vanwege het gebruik van ONGEWENSTE WOORDEN.

BADWORDS

Syntax: /msg BotServ BADWORDS #kanaal ADD woord [SINGLE | START | END]
Syntax: /msg BotServ BADWORDS #kanaal DEL {woord | toegangs-nr | lijst}
Syntax: /msg BotServ BADWORDS #kanaal LIST [ masker | lijst ]
Syntax: /msg BotServ BADWORDS #kanaal CLEAR

Beheert de ongewenste-woordenlijst voor een kanaal. De ongewenste-woordenlijst bepaalt voor welke woorden wordt gekickt als de ongewenste-woorden-kicker aanstaat. Voor meer informatie, typ /msg BotServ HELP KICK BADWORDS.

Het BADWORDS ADD commando voegt het gegeven woord toe aan de ongewenste-woordenlijst. Als SINGLE is gespecificeerd, zal alleen worden gekickt als de gebruiker het gehele woord zegt. Als START is gespecificeerd, zal alleen gekickt worden als de gebruiker een woord zegt dat begint met woord. Als END is gegeven, zal alleen gekickt worden als de gebruiker een woord zegt dat eindigt op woord. Als er niets is gegeven, wordt gebruiker elke keer als hij/zij dat woord zegt gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ BADWORDS #kanaal ADD vies SINGLE
Met dit commando wordt het volledige ONGEWENSTE WOORD vies niet toegestaan en wordt de gebruiker uit de kamer gekickt volgens de ingestelde regels bij BADWORDS ON.

Voorbeeld: /msg BotServ BADWORDS #kanaal ADD vies START
Met dit commando wordt het ONGEWENSTE WOORD dat begint met vies, niet toegestaan en wordt de gebruiker uit de kamer gekickt volgens de ingestelde regels bij BADWORDS ON.
De gebruiker die in de kamer het woord viespeuk gebruikt, zal daardoor worden gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ BADWORDS #kanaal ADD vies END
Met dit commando wordt het ONGEWENSTE WOORD dat eindigt op vies, niet toegestaan en wordt de gebruiker uit de kamer gekickt volgens de ingestelde regels bij BADWORDS ON.
De gebruiker die in de kamer het woord servies gebruikt, zal daardoor worden gekickt.

Voorbeeld: /msg BotServ BADWORDS #kanaal ADD vies
Met dit commando wordt het ONGEWENSTE WOORD waarin vies voorkomt, niet toegestaan en wordt de gebruiker uit de kamer gekickt volgens de ingestelde regels bij BADWORDS ON.
De gebruiker die in de kamer het woord adviesbureau gebruikt, zal daardoor worden gekickt.

Het BADWORDS DEL commando verwijdert het gegeven woord uit de ongewenste-woordenlijst. Als een lijst van invoernummers is gegeven worden die verwijderd. (Zie het voorbeeld bij LIST hier onder.)

Het BADWORDS LIST commando toont de ongewenste-woordenlijst. Wanneer een masker met wildcard is gegeven worden alleen de ongewenste woorden die overeenkomen met het masker getoond. Wanneer een lijst van invoernummers is gegeven worden alleen die getoond.

Voorbeeld: /msg BotServ BADWORDS #kanaal LIST vie*
Toont ongewenste woorden die beginnen met vie.

Voorbeeld: /msg BotServ BADWORDS #kanaal LIST 2-5,7-9.
Toont ongewenste woorden 2 t/m 5 en 7 t/m 9

Het BADWORDS CLEAR commando maakt de ongewenste-woordenlijst leeg.

Voorbeeld: /msg BotServ BADWORDS #kanaal CLEAR

SAY

Syntax: /msg BotServ SAY #kanaal tekst

Laat de bot de gegeven tekst in het gegeven kanaal zeggen.

Voorbeeld: /msg BotServ SAY #kanaal Hallo, ik ben jullie BOT
Stel, je BOT heet ChanBOT. Met dit commando leest de gebruiker in de kamer:
[ChanBOT] Hallo, ik ben jullie BOT

ACT

Syntax: /msg BotServ ACT #kanaal tekst

Laat de bot in het gegeven kanaal een "/me" commando met de gegeven tekst uitvoeren.

Voorbeeld: /msg BotServ ACT #kanaal is een beetje moe.
Stel, je BOT heet ChanBOT. Met dit commando leest de gebruiker in de kamer:
*ChanBOT is een beetje moe.© 2000 - 2008 Chat4All.org