NickServ ChanServ MemoServ ReportServ BotServ HostServ LoveServ
MoraleServ
OperServ Modes Watcher
virus/drone
ENGLISH
index


NickServ

HELP

NickServ stelt je in staat een nickname te "registreren" zodat anderen deze niet kunnen gebruiken. De volgende commando's kunnen gebruikt worden voor registratie en bijhouden van nicknames. Voor een lijst van commando's typ je /msg NickServ commando. Voor meer informatie over een bepaald commando, typ je /msg NickServ HELP commando.

Je kunt alle beschikbare gebruikers modes vinden op Gebruikersmodes

REGISTER Registreer een nickname
GROUP Aanmelden bij een groep
IDENTIFY Identificeer jezelf met je wachtwoord
ACCESS Wijzig de lijst met toegestane adressen
SET Opties instellen, inclusief kill bescherming
DROP De registratie van je nickname ongedaan maken
RECOVER Verwijder andere gebruiker die je nickname gebruikt
RELEASE Je nickname terugnemen na gebruik van RECOVER
SENDPASS Je wachtwoord vergeten? Probeer dit

Andere commando's: GHOST, ALIST, GLIST, INFO, LIST, LOGOUT, UPDATE, STATUS

Let op: Deze service zorgt dat de identiteit van IRC-gebruikers niet in gevaar komt. Het is NIET bedoeld om het "stelen" van nicknames of andere gemene acties te vergemakkelijken. Misbruik van NickServ zal resulteren in op zijn minst verlies van de misbruikte nickname(s).

Nicknames die niet meer gebruikt worden zullen na 50 dagen automatisch vervallen.

REGISTER

Syntax: /msg NickServ REGISTER wachtwoord [email]

Registreert je nickname in de NickServ database. Wanneer je nickname geregistreerd is kun je de SET en ACCESS commando's gebruiken om de instellingen van je nickname te veranderen. Onthoud het wachtwoord dat je gebruikt bij het registreren, je hebt het nodig als je je nickname-instellingen later wil veranderen. (Let erop dat hoofdletters verschil uitmaken! ANOPE, Anope, and anope zijn allemaal verschillende wachtwoorden!)

Wachtwoordrichtlijnen:

Wachtwoorden moeten niet gemakkelijk te raden zijn. Bijvoorbeeld je echte naam als wachtwoord gebruiken is een slecht idee. Je nickname als een wachtwoord gebruiken is een nog slechter idee ;) en NickServ staat dat zelfs niet toe. Ook zijn korte wachtwoorden kwetsbaar in zoekacties, dus je moet een wachtwoord kiezen dat ten minste 5 tekens lang is. Als laatste, een spatie kan niet gebruikt worden in wachtwoorden.

De e-mail parameter is optioneel en stelt onmiddellijk het e-mailadres voor je nickname in. Sommige netwerken eisen deze e-mail invoer. Je privacy wordt gerespecteerd, dit e-mailadres zal nooit aan derden gegeven worden.

Dit commando maakt ook een nieuwe groep aan voor je nickname. Hierdoor kun je later met andere nicknames dezelfde configuratie, dezelfde memo's en dezelfde kanaalrechten delen. Voor meer informatie over deze functie, typ /msg NickServ HELP GROUP.

GROUP

Syntax: /msg NickServ GROUP doel wachtwoord

Dit commando zorgt dat je huidige nickname zich bij de groep van de doel nickname aanmeldt. Wachtwoord is het wachtwoord van het doel (de hoofd-nickname).

Bij een groep aanmelden stelt je in staat om je instellingen, memo's en kanaalrechten met alle nicknames in je groep te delen. En er kan nog veel meer!

Een groep bestaat zo lang hij zinvol is. Dit betekent dat zelfs als een nickname in de groep geannuleerd wordt, je de gedeelde instellingen en rechten zoals hierboven beschreven niet verliest zolang er ten minste een nickname overblijft in de groep.

Je kunt dit commando zelfs gebruiken als je je nickname nog niet geregistreerd hebt. Als je nickname al geregistreerd is moet je je eerst identificeren voordat je dit commando gebruikt. Typ /msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie. Dit laatste is misschien niet mogelijk op je IRC netwerk.

Het is aanbevolen om dit commando te gebruiken met een niet-geregistreerde nickname omdat deze automatisch geregistreerd wordt als je dit commando gebruikt. Je kunt het alleen met een geregistreerde nickname gebruiken (om je groep te veranderen) als de netwerkbeheerders dit toestaan.

Je kunt maar in een groep tegelijk zijn. Groepen samenvoegen is niet mogelijk.

Let op: alle nicknames in een groep hebben hetzelfde wachtwoord.

IDENTIFY

Syntax: /msg NickServ IDENTIFY wachtwoord

Vertelt NickServ dat je echt de eigenaar van deze nickname bent. Veel commando's kunnen pas gebruikt worden nadat je jezelf geïdentificeerd hebt. Het wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord dat je gestuurd hebt met het REGISTER commando.

UPDATE

Syntax: /msg NickServ UPDATE wachtwoord

Werkt je huidige status bij, zoals controleren op nieuwe memo's, stelt de ingevoerde kanaalmodes (ModeonID) in en werkt je vhost en gebruikersvlaggen bij (lastseen-tijd en dergelijke)

LOGOUT

Syntax: /msg NickServ LOGOUT

Hiermee maak je het IDENTIFY commando ongedaan. Je bent niet meer herkend als de echte eigenaar van de nickname (je bent uitgelogd). Let op, er wordt niet gevraagd om je opnieuw te identificeren.

DROP

Syntax: /msg NickServ DROP [nickname]

Verwijdert je nickname uit de NickServ database. Een nickname die verwijderd is kan door iedereen geregistreerd worden.

Je kunt een nickname binnen een groep verwijderen door deze nickname als parameter te geven.

Om dit commando te kunnen gebruiken moet je je eerst identificeren met je wachtwoord. (/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie).

ACCESS

Syntax: /msg NickServ ACCESS ADD masker
Syntax: /msg NickServ ACCESS DEL masker
Syntax: /msg NickServ ACCESS LIST

Verandert je nickname of toont de toegangslijst. Met deze (host)adressenlijst herkent NickServ automatisch dat je je nickname kunt gebruiken. Als je je nickname vanaf een ander adres wil gebruiken moet je eerst je IDENTIFY commando gebruiken zodat NickServ je herkent.

Voorbeelden:
ACCESS ADD anyone@*.bepeg.com
Geeft toegang aan gebruiker anyone vanuit elke computer in het bepeg.com. domein.

ACCESS DEL anyone@*.bepeg.com
Verwijdert de vorige toevoeging.

ACCESS LIST
Toont de huidige toegangslijst.

SET

Syntax: /msg NickServ SET optie parameters

Stelt diverse nickname-opties in. Optie kan zijn:

DISPLAY Stel de weergave van je groep in Services in
PASSWORD Verander het wachtwoord voor je nickname
LANGUAGE Selecteer de taal waarmee Services je berichten stuurt
URL Verbind een URL met je nickname
EMAIL Verbind een e-mailadres met je nickname
ICQ Verbind een ICQ nummer met je nickname
GREET Verbind een begroeting met je nickname
KILL Zet kill bescherming aan of uit
SECURE Zet nickname beveiliging aan of uit
PRIVATE Zorgt dat je nickname niet verschijnt in een /msg NickServ LIST
HIDE Verberg bepaalde nickname informatie
MSG Verander de vorm van berichtenverzending van Services

Om dit commando te gebruiken moet je je eerst identificeren met je wachtwoord (/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie).

Typ /msg NickServ HELP SET optie voor meer informatie over een bepaalde optie.

* SET DISPLAY

Syntax: /msg NickServ SET DISPLAY nieuwe-nick

Verandert de getoonde nickname van je nickname-groep in Services. De nieuwe weergave MOET een nickname in je groep zijn.

* SET PASSWORD

Syntax: /msg NickServ SET PASSWORD nieuw-wachtwoord

Verandert het wachtwoord waarmee je je identificeert als eigenaar van je nickname.

* SET LANGUAGE

Syntax: /msg NickServ SET LANGUAGE nummer

Verandert de taal waarin Services berichten naar je stuurt (bijvoorbeeld als antwoord op een gegeven commando). Nummer moet gekozen worden uit de volgende lijst van ondersteunde talen:

  1) English
  2) Français (French)
  3) Deutsch (German)
  4) Italiano (Italiano)
  5) Português (Portuguese)
  6) Español (Spanish)
  7) Türkçe (Turkish)
  8) Catala (Catalan)
  9) ÅëëçíéêÜ (Greek)
10) Nederlands (Dutch)
11) Ðóññêèé (Russian)

* SET URL

Syntax: /msg NickServ SET URL url

Verbindt de gegeven URL met je nickname. Deze URL zal worden getoond wanneer iemand informatie over jouw nickname opvraagt met het INFO commando.

* SET EMAIL

Syntax: /msg NickServ SET EMAIL adres

Verbindt het gegeven e-mailadres met jouw nickname. Dit adres zal worden getoond wanneer iemand informatie over een van je kanalen opvraagt met het INFO commando.

* SET ICQ

Syntax: /msg NickServ SET ICQ nummer

Verbindt het gegeven ICQ nummer met je nickname. Dit nummer zal worden getoond wanneer iemand informatie opvraagt over je nickname met het INFO commando.

* SET GREET

Syntax: /msg NickServ SET GREET bericht

Het opgegeven bericht zal als groet worden getoond als je een kanaal binnengaat waarin de GREET optie aanstaat en zolang je de juiste toegangsrechten hebt in dat kanaal.

* SET KILL

Syntax: /msg NickServ SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}

Zet de automatische beschermingsoptie voor je nickname aan of uit. Met bescherming aan, krijgt elke gebruiker die jouw nickname aanneemt een minuut om zich te identificeren of om zijn/haar nickname te veranderen. Is geen van beiden binnen die minuut gebeurd, dan zal NickServ een nickname-verandering forceren.

Als je QUICK, kiest, krijgt de gebruiker maar 20 seconden de tijd om zijn/haar nickname te veranderen in plaats van de gebruikelijke 60 seconden. Als je IMMED, kiest, zal de nickname meteen worden aangepast zonder enige waarschuwing vooraf of kans om zijn/haar nickname te wijzigen. Gebruik deze optie alleen in geval van nood. Deze laatste optie kan ook uitgeschakeld zijn door de netwerk administrators.

* SET SECURE

Syntax: /msg NickServ SET SECURE {ON | OFF}

Zet de beveiliging van NickServ voor jouw nickname aan of uit. Met SECURE aan moet je altijd een wachtwoord invullen voordat je wordt herkend als de eigenaar van de nickname, of je adres wel of niet in de toegangslijst staat. Let op, als je in de toegangslijst staat zal NickServ je niet automatisch killen, ook al staat de KILL optie aan.

* SET PRIVATE

Syntax: /msg NickServ SET PRIVATE {ON | OFF}

Zet de privé-optie van NickServ aan of uit voor jouw nickname. Met PRIVATE aan zal je nickname niet verschijnen in nicknamelijsten opgevraagd met het LIST commando van NickServ. (Let op, iemand die je nickname weet kan nog steeds informatie krijgen met behulp van het INFO commando.)

*SET HIDE

Syntax: /msg NickServ SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}

Zet verbergen aan of uit wanneer iemand diverse informatie opvraagt met NickServ INFO on your nick. over jouw nickname. Je kunt je e-mailadres (EMAIL), laatst bekende gebruiker@hostmask (USERMASK) en laatste vertrekbericht (QUIT) verbergen. De tweede parameter geeft aan of de informatie moet worden weergegeven (OFF) of verborgen (ON).

*SET MSG

Syntax: /msg NickServ SET MSG {ON | OFF}

Geeft je de keuze hoe Services je berichten zal sturen. Met MSG aan zullen de Services gewone berichten gebruiken, anders gebruiken ze notices.

RECOVER

Syntax: /msg NickServ RECOVER nickname [wachtwoord]

Hiermee kun je je nickname terugnemen wanneer iemand anders deze heeft aangenomen. Deze optie is gelijk aan wat NickServ automatisch doet als iemand een nickname probeert te gebruiken die beschermd is door de KILL optie.

Wanneer je dit commando geeft brengt NickServ een nepgebruiker on line met dezelfde nickname als de gebruiker van wie je de nickname terugneemt. Dit zorgt dat de IRC-server de verbinding van de andere gebruiker verbreekt. Deze nepgebruiker blijft 1 minuut on line zodat de andere gebruiker niet meteen opnieuw verbinding kan maken met dezelfde nickname. Na deze minuut kun je je nickname opnieuw gebruiken. Om je nickname eerder terug te krijgen kun je ook RELEASE commando gebruiken. (Typ /msg NickServ HELP RELEASE) voor meer informatie hierover.

Om het RECOVER commando te gebruiken moet je huidige adres, zoals te zien in /WHOIS, in de toegangslijst van deze nickname staan, je geïdentificeerd zijn en in de groep van die nickname zitten. Of je geeft het wachtwoord van je nickname in.

RELEASE

Syntax: /msg NickServ RELEASE nickname [password]

Geeft NickServ opdracht elke nickname te verwijderen die vastgehouden wordt na een automatische kill-bescherming of na gebruik van het RECOVER commando. Standaard wordt de nickname 1 minuut vastgehouden; dit commando zorgt ervoor dat deze eerder verdwijnt.

Om het RELEASE ommando te gebruiken moet je huidige adres, zoals te zien in /WHOIS , in de toegangslijst van deze nickname staan, je geïdentificeerd zijn en in de groep van die nickname zitten. Of je geeft het wachtwoord van de nickname in.

GHOST

Syntax: /msg NickServ GHOST nickname [wachtwoord]

Beëindigd een "ghost" IRC sessie met jouw nickname. Een "ghost" sessie is een sessie die niet feitelijk verbonden is, maar waarvan de IRC server denkt dat deze om welke reden dan ook nog steeds on line is. Dit kan gebeuren als je computer crasht of als je internet- of modemverbinding verbreekt terwijl je op IRC zit.

Om het GHOST commando te gebruiken moet je huidige adres, zoals te zien in /WHOIS, in de toegangslijst van deze nickname staan, je geïdentificeerd zijn en in de groep van die nickname zitten. Of je geeft het wachtwoord van je nickname in.

INFO

Syntax: /msg NickServ INFO nickname [ALL]

Toont informatie over de gegeven nickname, zoals de laatste eigenaar van de nickname, het laatst bekende adres, wanneer deze voor het laatst gezien is, en de ingestelde opties. Als je voor de gegeven nickname geïdentificeerd bent en de optie ALL is gegeven zie je alle informatie, of deze verborgen is of niet.

LIST

Syntax: /msg NickServ LIST patroon

Toont alle geregistreerde nicknames die overeenkomen met het gegeven patroon, in nickname!gebruiker@host vorm. Nicknames met de PRIVATE optie aan worden niet getoond.

Voorbeelden:
LIST *!joeuser@foo.com
Toont alle nicknames van joeuser@foo.com.

LIST *Bot*!*@*
Toont alle geregistreerde nicknames met Bot in hun naam (hoofdlettergevoelig).

LIST *!*@*.bar.org
Toont alle nicknames van het bar.org domein

ALIST

Syntax: /msg NickServ ALIST [level]

Toont alle kanalen waarin je toegang hebt. Je kunt naar keuze een niveau opgeven in XOP of ACCESS vorm. De dan getoonde lijst bevat alleen kanalen waar je het gegeven toegangsniveau hebt.

Voorbeelden:
ALIST Founder Toont alle kanalen waar je eigenaar toegang hebt.

ALIST AOP Toont alle kanalen waar je AOP-toegang of meer hebt.

ALIST 10 Toont alle kanalen waar je toegangsniveau 10 of hoger hebt.

Kanalen met de optie aan worden voorafgegaan door een uitroepteken.

GLIST

Syntax: /msg NickServ GLIST

Toont alle nicknames in je groep.

STATUS

Syntax: /msg NickServ STATUS nickname

Vertelt of de gebruiker van de gegeven nickname is herkend als eigenaar van die nickname. Dit in de volgende vorm:

nickname status-code

waar nickname de nickname is die verstuurd is met het commando, en status-code een van de volgende:

0 - gebruiker niet on line of nickname niet geregistreerd
1 - gebruiker niet herkend als eigenaar van de nickname
2 - gebruiker alleen via toegangslijst herkend als eigenaar
3 - gebruiker door wachtwoordidentificatie herkend als eigenaar

Er kunnen maximaal zestien nicknames per keer worden verstuurd; de rest wordt genegeerd. Er wordt geen foutmelding gegeven als er geen nicknames zijn gegeven.

SENDPASS

Syntax: /msg NickServ SENDPASS nickname

Verstuur het wachtwoord van de gegeven nickname naar het e-mailadres van de nickname. Handig als je je wachtwoord vergeten bent.

Kan op Chat4all alleen gebruikt worden door IRCops. Vraag erom aan een IRCop (in kamer #help)© 2000 - 2006 Chat4All.org