NickServ ChanServ MemoServ ReportServ BotServ HostServ LoveServ
MoraleServ
OperServ Modes Watcher
virus/drone
ENGLISH
index


ChanServ

HELP

ChanServ stelt je in staat om kanalen te registreren en te beheren. ChanServ kan vaak voorkomen dat kwaadwillende gebruikers een kanaal "overnemen" het aantal operators te beperken. De beschikbare commando's staan hieronder, typ /msg ChanServ commando om ze te gebruiken. Voor meer informatie over een bepaald commando typ je /msg ChanServ HELP commando.

Je kunt alle beschikbare kanaalmodes vinden op Kanaalmodes

REGISTER Registreer een kanaal
IDENTIFY Identificeer jezelf met je wachtwoord
SET Stel kanaalopties en -informatie in
AOP Bewerk de lijst van AOP's
SOP Bewerk de lijst van SOP's
ACCESS Bewerk de lijst van toegestane gebruikers
LEVELS Verander de kanaal-toegangsniveaus
AKICK Beheer de autokicklijst
DROP Maak een kanaal registratie ongedaan
SENDPASS Je wachtwoord vergeten? Probeer dit

Overige commando's: BAN, CLEAR, DEOP, DEVOICE, GETKEY, INFO, INVITE, KICK, LIST, LOGOUT, OP, TOPIC, UNBAN, VOICE, VOP

CHAT4ALL extra

Op dit netwerk zijn ook deze commando's beschikbaar: DEHALFOP DEOWNER DEPROTECT HALFOP HOP OWNER PROTECT

EXPIRES

Let op dat elk kanaal automatisch wordt verwijderd als het 50 dagen niet gebruikt is (als niemand uit de toegangslijst in die tijd in het kanaal is geweest).

REGISTER

Syntax: /msg ChanServ REGISTER #kanaal wachtwoord beschrijving

Registreert een kanaal in de ChanServ database. Om dit commando te gebruiken moet je eerst operator zijn (een @ voor je naam) in het kanaal dat je wil registreren. Het wachtwoord wordt gebruikt met het IDENTIFY commando waardoor anderen later kanaalinstellingen kunnen wijzigen. De laatste parameter die moet worden opgegeven is een algemene beschrijving van het doel van het kanaal.

Voorbeeld: /msg ChanServ REGISTER #mijnwens ABC2de34 Elke leuke wens is welkom.

Wanneer je een kanaal registreert wordt je de "eigenaar" van het kanaal. De kanaaleigenaar mag alle instellingen van het kanaal veranderen. ChanServ zal ook de eigenaar automatisch eigenaarrechten geven wanneer deze het kanaal binnenkomt. Zie het ACCESS commando (/msg ChanServ HELP ACCESS) voor meer informatie over het geven van rechten aan andere kanaalgebruikers.

LET OP: Om een kanaal te registreren moet eerst je nickname geregistreerd zijn. Als je dit nog niet gedaan hebt typ dan /msg NickServ HELP voor informatie hierover.

IDENTIFY

Syntax: /msg ChanServ IDENTIFY #kanaal wachtwoord

Identificeert je in ChanServ als de eigenaar van het gegeven kanaal. Veel commando's kunnen pas gebruikt worden nadat je jezelf geïdentificeerd hebt. Het wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord dat je gestuurd hebt met het REGISTER commando.

Voorbeeld: /msg ChanServ IDENTIFY #mijnwens ABC2de34

LOGOUT

Syntax: /msg ChanServ LOGOUT #kanaal nickname

Dit commando zorgt dat de opgegeven nickname niet meer geïdentificeerd is voor het opgegeven kanaal.

Als je de eigenaar van het kanaal bent kun je iedereen uitloggen, anders alleen jezelf.

DROP

Syntax: /msg ChanServ DROP [#kanaal]

Maakt de registratie van het gegeven kanaal ongedaan. Kan alleen gebruikt worden door de kanaaleigenaar die eerst het IDENTIFY commando heeft gebruikt.

SET

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal optie parameters

Staat de kanaaleigenaar toe verschillende kanaalopties en andere informatie instellen.
Beschikbare opties:

FOUNDER Verandert de eigenaar van het kanaal
SUCCESSOR Verandert de opvolger van het kanaal
PASSWORD Verandert het wachtwoord van de kanaaleigenaar
DESC Verandert de beschrijving van het kanaal
URL Verbindt een URL met het kanaal
EMAIL Verbindt een e-mailadres met het kanaal
ENTRYMSG Stelt een welkomstbericht in dat gebruikers zien zodra ze het kanaal binnenkomen
BANTYPE Stelt in hoe Services bans in het kanaal maken
MLOCK Zet kanaal modes vergrendeling aan of uit
KEEPTOPIC Onthoudt het onderwerp wanneer het kanaal niet in gebruik is
OPNOTICE Stuurt een notice wanneer de OP/DEOP commando's worden gebruikt
PEACE Regelt het gebruik van kritische commando's
PRIVATE Verbergt een kanaal van het LIST commando
RESTRICTED Beperkt de toegang tot het kanaal
SECURE Activeert de beveiligingsopties van ChanServ
SECUREOPS Strengere controle van de kanaal op-status
SECUREFOUNDER Strengere controle van de eigenaar-status
SIGNKICK Ondertekent kicks die worden uitgevoerd met het KICK commando
TOPICLOCK Onderwerp kan alleen veranderd worden met TOPIC
XOP Schakelt het gebruiker-voorrechten-systeem in of uit

Typ /msg ChanServ HELP SET optie voor meer informatie over een bepaalde optie.

SET FOUNDER

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal FOUNDER nickname

Verandert de eigenaar van een kanaal. De nieuwe nickname moet een geregistreerde nickname zijn.

* SET SUCCESSOR

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal SUCCESSOR nickname

Verandert de opvolger van een kanaal. Als de nickname van de eigenaar vervalt of de registratie ervan wordt ongedaan gemaakt zolang het kanaal nog geregistreerd is wordt de opvolger de nieuwe eigenaar van het kanaal. Heeft de opvolger al te veel kanalen (5) geregistreerd, dan wordt het kanaal verwijderd alsof er geen opvolger was ingesteld. De nieuwe nickname moet een geregistreerde nickname zijn.

* SET PASSWORD

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal PASSWORD wachtwoord

Wijzigt het wachtwoord waarmee de eigenaar van het kanaal zich moet identificeren.

* SET DESC

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal DESC beschrijving

Wijzigt de beschrijving van een kanaal, welke getoond wordt door de LIST en INFO commando's.

* SET URL

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal URL url

Verbindt de gegeven URL met het kanaal. Deze URL wordt getoond wanneer iemand informatie over het kanaal opvraagt met het INFO commando. Zonder parameter wordt de huidige URL van het kanaal verwijderd.

* SET EMAIL

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal EMAIL adres

Verbindt het gegeven e-mailadres met het kanaal. Dit adres zal worden getoond wanneer iemand informatie over het kanaal opvraagt met het INFO commando. Zonder parameter wordt het huidige e-mailadres voor het kanaal verwijderd.

* SET ENTRYMSG

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal ENTRYMSG bericht

Wijzigt het bericht dat gebruikers via /notice krijgen als zij het kanaal binnenkomen. Zonder parameter wordt er geen bericht verstuurd.

* SET BANTYPE

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal BANTYPE bantype

Wijzigt het type ban dat Services gebruikt wanneer deze een ban moet zetten in je kanaal.

Bantype is een getal tussen 0 en 3 dat betekent:

0: ban in de vorm *!gebruiker@host

1: ban in de vorm *!*gebruiker@host

2: ban in de vorm *!*@host

3: ban in de vorm *!*gebruiker@*.domein

* SET KEEPTOPIC

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal KEEPTOPIC {ON | OFF}

Zet de onderwerp behoud optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer onderwerp behoud aanstaat, zal het onderwerp van het kanaal onthouden worden door ChanServ, zelfs nadat de laatste gebruiker het kanaal heeft verlaten. Het onderwerp zal worden teruggezet wanneer de volgende gebruiker het kanaal binnenkomt.

* SET TOPICLOCK

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal TOPICLOCK {ON | OFF}

Zet de onderwerp slot optie aan of uit voor een kanaal. Wanneer onderwerp slot aanstaat staat ChanServ niet toe het onderwerp van het kanaal te veranderen. Het onderwerp kan dan alleen veranderd worden met het TOPIC commando.

* SET MLOCK

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal MLOCK modes

Wijzigt de modusslot parameter voor het kanaal. ChanServ staat je toe om bepaalde kanaalmodes op altijd aan, altijd uit of noch aan of uit te zetten.

De modes parameter wordt precies hetzelfde opgebouwd als in een /MODE commando: modes achter een + zijn altijd aan, en modes achter een - zijn altijd uit. Let op, in tegenstelling tot het /MODE commando, worden alle eerdere op slot gezette modes door SET MLOCK verwijderd zodra de nieuwe modes worden gezet!

Waarschuwing: Als je het key-modusslot (wachtwoord) gebruikt moet je, zoals in het 2de voorbeeld, ook de optie RESTRICTED aanzetten (zie /msg ChanServ HELP SET RESTRICTED), anders is het wachtwoord zichtbaar voor iedereen die het kanaal binnenkomt als dit leeg is!

Voorbeelden:

/msg ChanServ SET #kanaal MLOCK +nt-iklps
Zet modes n en t aan, en modes i, k, l, p, en s uit.
Mode m kan aan of uit gezet worden met /MODE

/msg ChanServ SET #kanaal MLOCK +knst-ilmp mijn-sleutel
Zet modes k, n, s, en t aan, en modes i, l, m, en p uit.
Zet tevens het kanaal-wachtwoord "mijn-sleutel" aan.

/msg ChanServ SET #kanaal MLOCK +
Verwijdert het modusslot, alle kanaalmodes zijn vrij aan of uit te zetten met /MODE.

* SET PEACE

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal PEACE {ON | OFF}

Zet de PEACE optie van een kanaal aan of uit. Wanneer PEACE aanstaat kan een gebruiker niemand via de ChanServ commando's kicken, bannen of de kanaalstatus wijzigen of verwijderen van een gebruiker met een gelijkwaardig of hoger niveau dan zijn/haar eigen niveau.

* SET PRIVATE

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal PRIVATE {ON | OFF}

Zet de privé optie van een kanaal aan of uit. Wanneer de privé optie aanstaat zal /msg ChanServ LIST het kanaal in geen enkele lijst tonen.

* SET RESTRICTED

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal RESTRICTED {ON | OFF}

Zet de beperkte toegang optie van een kanaal aan of uit. Wanneer beperkte toegang aanstaat worden gebruikers die normaal geen kanaal operator-rechten mogen hebben (gebruikers met negatieve toegangsniveaus en, als de operator beveiliging optie aanstaat, ook gebruikers die niet in de toegangslijst staan) van het kanaal gekickt en gebanned.

* SET SECURE

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal SECURE {ON | OFF}

Zet beveiligingsoptie van ChanServ aan of uit voor een kanaal. Wanneer SECURE aanstaat hebben alleen gebruikers die hun nicknames met NickServ geregistreerd hebben en zich geïdentificeerd hebben met hun wachtwoord toegang tot het kanaal met rechten zoals vermeld in de toegangslijst.

* SET SECUREOPS

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal SECUREOPS {ON | OFF}

Zet de operator beveiliging optie van een kanaal aan of uit. Wanneer operator beveiliging aanstaat kunnen gebruikers die niet in de toegangslijst staan geen kanaal op-status krijgen.

* SET SECUREFOUNDER

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal SECUREFOUNDER {ON | OFF}

Zet de eigenaar beveiliging optie van een kanaal aan of uit. Wanneer eigenaar beveiliging aanstaat kan alleen de echte eigenaar een kanaal verwijderen en het wachtwoord, de eigenaar en de opvolger wijzigen, en niet gebruikers die alleen geïdentificeerd zijn met ChanServ.

* SET SIGNKICK

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal SIGNKICK {ON | LEVEL | OFF}

Zet ondertekende kicks aan of uit voor een kanaal. Wanneer SIGNKICK aanstaat wordt de nickname meegegeven van degene die kickt via het ChanServ KICK commando.

Als je LEVEL gebruikt wordt de nickname niet toegevoegd aan de kicks als deze een niveau gelijk aan of hoger dan het SIGNKICK niveau in het kanaal heeft. Zie /msg ChanServ HELP LEVELS voor meer informatie.

* SET XOP

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal XOP {ON | OFF}

Zet het XOP lijstensysteem aan of uit voor een kanaal. Wanneer XOP aanstaat moet je de AOP/SOP/VOP commando's gebruiken om kanaal-voorrechten aan gebruikers te geven, anders moet je het ACCESS commando gebruiken.

Technische Opmerking: Als je van toegangslijsten naar XOP lijsten overschakelt worden je niveau-omschrijvingen en gebruikersniveaus aangepast. Na terugschakeling naar het toegangslijstensysteem zijn je vroegere waardes verdwenen!

Je moet ook goed opletten of de gebruikers in de juiste XOP lijst staan als je overschakelt, omdat de gok niet altijd perfect is. Het is zelfs niet aan te raden om de XOP lijsten te gebruiken als je niveauomschrijvingen hebt veranderd met het LEVELS commando.

Het overschakelen van XOP lijsten naar het toegangslijsten-systeem brengt echter geen problemen met zich mee.

* SET OPNOTICE

Syntax: /msg ChanServ SET #kanaal OPNOTICE {ON | OFF}

Zet de op-berichten optie van een kanaal aan of uit. Wanneer op-berichten aanstaat stuurt ChanServ een bericht naar het kanaal wanneer de OP of DEOP commando's worden gebruikt voor een gebruiker in het kanaal.

AOP

Syntax: /msg ChanServ AOP #kanaal ADD nickname
Syntax: /msg ChanServ AOP #kanaal DEL {nickname | toegangs-nr | lijst}
Syntax: /msg ChanServ AOP #kanaal LIST [masker | lijst]
Syntax: /msg ChanServ AOP #kanaal CLEAR

Bewerkt de AOP (AutoOP) lijst voor een kanaal. De AOP-lijst geeft gebruikers het recht om automatisch operator te worden in je kanaal, zichzelf te unbannen of uit te nodigen als dat nodig is, hun binnenkomstbericht te tonen wanneer ze het kanaal binnenkomen, enzovoort.

Het AOP ADD commando voegt de gegeven nickname toe aan de AOP-lijst.

Het AOP DEL commando verwijdert de gegeven nickname uit de AOP-lijst. Als een lijst van invoernummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

Het AOP LIST commando geeft de AOP-lijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de AOP's met het opgegeven masker getoond. Wanneer een lijst van invoernummers is opgegeven, worden alleen die getoond. Bijvoorbeeld:

/msg ChanServ AOP #kanaal LIST 2-5,7-9
Toont AOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9

Het AOP CLEAR commando verwijdert alle AOP's uit de AOP-lijst.

De AOP ADD en AOP DEL commando's zijn alleen te gebruiken door SOP's of hoger. AOP CLEAR kan alleen gebruikt worden door de kanaaleigenaar. Elke gebruiker in de AOP-lijst mag echter AOP LIST gebruiken.

Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal en in dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie /msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP voor info over hoe je tussen toegangslijsten en XOP-lijsten schakelt.

HOP

Syntax: /msg ChanServ HOP #kanaal ADD nickname
Syntax: /msg ChanServ HOP #kanaal DEL {nickname | toegangs-nr | lijst}
Syntax: /msg ChanServ HOP #kanaal LIST [masker | lijst]
Syntax: /msg ChanServ HOP #kanaal CLEAR

Bewerkt de HOP (HalfOP) lijst voor een kanaal. De HOP-lijst geeft gebruikers het recht om automatisch half-operator te worden in je kanaal

Het HOP ADD commando voegt de gegeven nickname toe aan de HOP-lijst.

Het HOP DEL commando verwijdert de gegeven nickname uit de HOP-lijst. Als een lijst van invoernummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

Het HOP LIST commando geeft de HOP-lijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de HOP's met het opgegeven masker getoond. Wanneer een lijst van invoernummers is opgegeven, worden alleen die getoond. Bijvoorbeeld:

/msg ChanServ HOP #kanaal LIST 2-5,7-9
Toont HOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9

Het HOP CLEAR commando verwijdert alle HOP's uit de HOP-lijst.

De HOP ADD en HOP DEL en HOP LIST commando's zijn alleen te gebruiken door AOP's of hoger. Het HOP CLEAR commando kan alleen gebruikt worden door de kanaaleigenaar. Elke gebruiker in de HOP-lijst mag echter HOP LIST gebruiken.

Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal en in dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie /msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP voor info over hoe je tussen toegangslijsten en XOP-lijsten schakelt.

SOP

Syntax: /msg ChanServ SOP #kanaal ADD nickname
Syntax: /msg ChanServ SOP #kanaal DEL {nickname | toegangs-nr | lijst}
Syntax: /msg ChanServ SOP #kanaal LIST [masker | lijst]
Syntax: /msg ChanServ SOP #kanaal CLEAR

Bewerkt de SOP (SuperOP) lijst voor een kanaal. De SOP-lijst geeft gebruikers alle rechten uit de AOP-lijst en voegt de benodigde rechten toe om de AutoKick en scheldwoordenlijst te onderhouden, kanaalmemo's te versturen en te lezen, enzovoort.

Het SOP ADD commando voegt de gegeven nickname toe aan de SOP-lijst.

Het SOP DEL commando verwijdert de gegeven nickname uit de SOP-lijst. Als een lijst van invoernummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

Het SOP LIST commando geeft de SOP-lijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de SOP's met het opgegeven masker getoond. Wanneer een lijst van invoernummers is opgegeven, worden alleen die getoond. Bijvoorbeeld:

/msg ChanServ SOP #kanaal LIST 2-5,7-9
Toont SOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9

Het SOP CLEAR commando verwijdert alle SOP's uit de SOP-lijst.

De SOP ADD en SOP DEL en SOP CLEAR commando's zijn alleen te gebruiken door de kanaaleigenaar. Het SOP LIST mag door elke gebruiker in de AOP-lijst gebruikt worden.

Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal en in dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie /msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP voor info over hoe je tussen toegangslijsten en XOP-lijsten schakelt.

VOP

Syntax: /msg ChanServ VOP #kanaal ADD nickname
Syntax: /msg ChanServ VOP #kanaal DEL {nickname | toegangs-nr | lijst}
Syntax: /msg ChanServ VOP #kanaal LIST [masker | lijst]
Syntax: /msg ChanServ VOP #kanaal CLEAR

Bewerkt de VOP (VOicePeople) lijst voor een kanaal. De VOP-lijst geeft gebruikers het recht om in het kanaal automatisch voice te krijgen of zichzelf voice te geven.

Het VOP ADD commando voegt de gegeven nickname toe aan de VOP-lijst.

Het VOP DEL commando verwijdert de gegeven nickname uit de VOP-lijst. Als een lijst van invoernummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

Het VOP LIST commando geeft de VOP-lijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de VOP's met het opgegeven masker getoond. Wanneer een lijst van invoernummers is opgegeven, worden alleen die getoond. Bijvoorbeeld:

/msg ChanServ VOP #kanaal LIST 2-5,7-9
Toont VOP's 2 t/m 5 en 7 t/m 9

Het VOP CLEAR commando verwijdert alle VOP's uit de VOP-lijst.

De VOP ADD en VOP DEL en VOP LIST commando's zijn alleen te gebruiken door AOP's en hoger. Het VOP CLEAR kan alleen door de kanaaleigenaar gebruikt worden.

Dit commando kan uitgeschakeld zijn voor je kanaal en in dat geval heb je de toegangslijst nodig. Zie /msg ChanServ HELP ACCESS voor meer informatie over toegangs-lijsten, en /msg ChanServ HELP SET XOP voor info over hoe je tussen toegangslijsten en XOP-lijsten schakelt.

ACCESS

Syntax: /msg ChanServ ACCESS #kanaal ADD nickname niveau
Syntax: /msg ChanServ ACCESS #kanaal DEL {nickname | toegangs-nr | lijst}
Syntax: /msg ChanServ ACCESS #kanaal LIST [masker | lijst]
Syntax: /msg ChanServ ACCESS #kanaal CLEAR

Bewerkt de toegangslijstlijst voor een kanaal. De toegangslijst geeft aan welke gebruikers toestemming hebben om kanaal-operator te worden of om ChanServ commando's te gebruiken in het kanaal. Verschillende gebruikersniveaus (levels) maken het mogelijk om verschillende sets met voorrechten te maken. Typ /msg ChanServ HELP ACCESS LEVELS voor meer informatie hierover. Elke gebruiker die niet in de toegangslijst staat heeft een gebruikersniveau van 0.

Het ACCESS ADD commando voegt de gegeven nickname met het gegeven gebruikersniveau toe aan de toegangslijst. Als de nickname al in de lijst staat wordt het toegangsniveau veranderd in het gegeven niveau. Het gegeven niveau moet lager zijn dan dat van de gebruiker die het commando geeft. Wanneer de nickname al in de toegangslijst staat moet het huidige toegangsniveau van die nickname lager zijn dan dat van degene die het commando uitvoert.

Het ACCESS DEL commando verwijdert de gegeven nickname uit de toegangslijst. Als een lijst van invoernummers is opgegeven worden die verwijderd. (Zie het LIST-voorbeeld hieronder.)

Het ACCESS LIST commando geeft de toegangslijst weer. Als er een masker is gegeven worden alleen de overeenkomsten getoond getoond. Wanneer een lijst van invoernummers is opgegeven, worden alleen die getoond. Bijvoorbeeld:

/msg ChanServ ACCESS #kanaal LIST 2-5,7-9
Toont gebruikers 2 t/m 5 en 7 t/m 9

Het ACCESS CLEAR commando maakt de toegangslijst leeg.

ACCESS LEVELS

Gebruikers-toegangsniveaus

Standaard zijn de volgende toegangsniveaus gedefinieerd:

Founder Volledige toegang tot de ChanServ functies, automatisch operator worden bij binnenkomst van kanaal. Let op dat maar één persoon eigenaar-status kan hebben (kan niet worden gegeven met het ACCESS commando).
10 Toegang tot het AKICK commando en auto-op.
  5 Automatisch op.
  3 Automatisch voice.
  0 Geen speciale voorrechten, kan op-status krijgen door andere operators (tenzij SECUREOPS aan is)
<0 Mag geen operator worden.

Deze niveaus kunnen worden veranderd en er kunnen nieuwe worden toegevoegd met het LEVELS commando. Typ /msg ChanServ HELP LEVELS voor meer informatie.

AKICK

Syntax: /msg ChanServ AKICK #kanaal ADD masker [reden]
Syntax: /msg ChanServ AKICK #kanaal STICK masker
Syntax: /msg ChanServ AKICK #kanaal UNSTICK masker
Syntax: /msg ChanServ AKICK #kanaal DEL masker
Syntax: /msg ChanServ AKICK #kanaal LIST [masker]
Syntax: /msg ChanServ AKICK #kanaal VIEW [masker]
Syntax: /msg ChanServ AKICK #kanaal ENFORCE
Syntax: /msg ChanServ AKICK #kanaal CLEAR

Bewerkt de autokick-lijst van een kanaal. Als een gebruiker uit de autokicklijst het kanaal probeert binnen te komen zal ChanServ die gebruiker automatisch bannen en kicken van het kanaal.

Het AKICK ADD commando voegt de gegeven nickname of het gebruikersmasker toe aan de autokicklijst. Als er met het commando een reden is gegeven zal die reden gebruikt worden om de gebruiker te kicken, anders wordt de standaard reden "You have been banned from the channel" gegeven.

Het AKICK STICK commando bant het gegeven masker permanent in het kanaal. Als iemand de ban probeert te verwijderen zal ChanServ de ban automatisch opnieuw toevoegen. Deze functie kan niet op geregistreerde nicknames gebruikt worden.

Het AKICK UNSTICK commando maakt het AKICK STICK commando ongedaan, zodat je de ban weer uit het kanaal kunt verwijderen.

Het AKICK DEL commando verwijdert de gegeven nickname of het masker van de autokick-lijst. Het verwijdert echter geen ban die is geplaatst door een AutoKick, deze moeten handmatig worden verwijderd.

Het AKICK LIST commando geeft de autokick-lijst weer, of naar keuze alleen de AutoKick's die overeenkomen met het opgegeven masker.

Het AKICK VIEW commando is een uitgebreidere versie van het AKICK LIST commando.

Het AKICK ENFORCE commando zorgt dat ChanServ de huidige AKICK-lijst uitvoert door alle gebruikers met een AKICK masker uit het kanaal te verwijderen.

Het AKICK CLEAR commando maakt de autokick-lijst leeg.

LEVELS

Syntax: /msg ChanServ LEVELS #kanaal SET type niveau
Syntax: /msg ChanServ LEVELS #kanaal {DIS | DISABLE} type
Syntax: /msg ChanServ LEVELS #kanaal LIST
Syntax: /msg ChanServ LEVELS #kanaal RESET

Het LEVELS commando biedt je een nauwkeurige controle over de toegangsniveaus (levels) in kanalen. Met dit commando bepaal je de toegangsniveaus voor de meeste functies van ChanServ. (De SET FOUNDER en SET PASSWORD commando's kunnen, evenals dit commando, alleen door de kanaaleigenaar gebruikt worden.)

LEVELS SET laat je de toegangsniveaus van een functie of een groep functies veranderen.

LEVELS DISABLE of kortweg DIS) schakelt een automatische functie uit, of staat gebruik van de functie alleen toe aan de kanaaleigenaar.

LEVELS LIST toont de huidige niveaus van elke functie of groep van functies.

LEVELS RESET herstelt de standaardwaardes van een nieuw kanaal (zie /msg ChanServ HELP ACCESS LEVELS).

Voor een lijst van de opties en functies waarvan de niveaus kunnen worden aangepast, zie /msg ChanServ HELP LEVELS DESC.

LEVELS DESC

De volgende optie- en functienamen zijn beschikbaar. Let op dat de niveaus voor AUTODEOP en NOJOIN maximum - niveaus zijn, terwijl alle andere minimum niveaus zijn.

AUTODEOP - Kanaal operator status niet toegestaan
AUTOHALFOP - Automatische kanaal halfop status (+h)
AUTOOP - Automatische kanaal operator status (+o)
AUTOPROTECT - Automatische kanaal bescherming status (+a)
AUTOVOICE - Automatische modus voice (+v)
NOJOIN - Mag kanaal niet binnen gaan indien RESTRICTED
SIGNKICK - Geen ondertekende kick wanneer SIGNKICK LEVEL is gebruikt
ACC-LIST - Mag de toegangslijst bekijken
ACC-CHANGE - Mag de toegangslijst wijzigen
AKICK - Mag AKICK gebruiken
SET - Mag SET gebruiken (niet FOUNDER/PASSWORD)
BAN - Mag BAN gebruiken
BANME - Mag zichzelf bannen
CLEAR - Mag CLEAR gebruiken
GETKEY - Mag GETKEY gebruiken
HALFOP - Mag HALFOP/DEHALFOP gebruiken
HALFOPME - Mag zichzelf (de)halfoppen
INFO - Mag INFO met de ALL optie gebruiken
KICK - Mag KICK gebruiken
KICKME - Mag zichzelf kicken
INVITE - Mag INVITE gebruiken
OPDEOP - Mag OP/DEOP gebruiken
OPDEOPME - Mag zichzelf (de)oppen
PROTECT - Mag PROTECT/DEPROTECT gebruiken
PROTECTME - Mag bescherming voor zichzelf aan- en uitzetten
TOPIC - Mag TOPIC gebruiken
UNBAN - Mag UNBAN gebruiken
VOICE - Mag VOICE/DEVOICE gebruiken
VOICEME - Mag zichzelf (de)voicen
MEMO - Mag kanaalmemo's lezen
ASSIGN - Mag een bot aanstellen of weghalen
BADWORDS - Mag BADWORDS gebruiken
FANTASIA - Mag FANTASIA commando's gebruiken
GREET - Binnenkomstbericht tonen
NOKICK - Wordt nooit gekickt door bot kickers
SAY - Mag SAY en ACT gebruiken

INFO

Syntax: /msg ChanServ INFO #kanaal [ALL]

Toont informatie over het genoemde geregistreerde kanaal, inclusief eigenaar, registratietijd, tijdstip van laatste gebruik, beschrijving en modusslot indien aanwezig. Wanneer parameter ALL is gegeven worden ook binnenkomst-bericht en opvolger getoond.

Standaard is de ALL optie alleen te gebruiken door gebruikers met eigenaartoegang tot het kanaal.

LIST

Syntax: /msg ChanServ LIST patroon

Toont alle geregistreerde kanalen volgens het gegeven patroon. (Kanalen met de PRIVATE optie aan worden niet getoond.

OP

Syntax: /msg ChanServ OP [#kanaal [nickname]]

Toont de gegeven nickname op-status in een kanaal. Wanneer er geen nickname is gegeven krijg je zelf op-status. Wanneer er geen kanaal en nickname zijn gegeven krijg je op-status in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal.

DEOP

Syntax: /msg ChanServ DEOP [#kanaal [nickname]]

Verwijdert de op-status van de gegeven nickname in een kanaal. Wanneer er geen nickname is gegeven verlies je zelf je op-status. Wanneer er geen kanaal en nickname zijn gegeven wordt je op-status verwijderd in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal.

VOICE

Syntax: /msg ChanServ VOICE [#kanaal [nickname]]

Geeft de gegeven nickname voice-status in een kanaal. Wanneer er geen nickname is gegeven krijg je zelf voice-status. Wanneer er geen kanaal en nickname zijn gegeven krijg je voice-status in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal of voor VOP's of gebruikers met niveau 3 of hoger voor het geven van voice-status in het kanaal.

DEVOICE

Syntax: /msg ChanServ DEVOICE [#kanaal [nickname]]

Verwijdert de voice-status van de gegeven nickname in een kanaal. Wanneer er geen nickname is gegeven verlies je zelf je voice-status. Wanneer er geen kanaal en nickname zijn gegeven wordt je voice-status verwijderd in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal of voor VOP's of gebruikers met niveau 3 of hoger voor het geven van devoice-status in het kanaal.

HALFOP

Syntax: /msg ChanServ HALFOP [#kanaal [nickname]]

Geeft de gegeven nickname halfop-status in een kanaal. Wanneer er geen nickname is gegeven krijg je zelf halfop-status. Wanneer er geen kanaal en nickname zijn gegeven krijg je halfop-status in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal of voor HOP's of gebruikers met niveau 4 of hoger voor het geven van halfop-status in het kanaal.

DEHALFOP

Syntax: /msg ChanServ DEHALFOP [#kanaal [nickname]]

Verwijdert de halfop-status van de gegeven nickname in een kanaal. Wanneer er geen nickname is gegeven verlies je zelf je halfop-status. Wanneer er geen kanaal en nickname zijn gegeven wordt je halfop-status verwijderd in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal of voor HOP's of gebruikers met niveau 4 of hoger voor het geven van dehalfop-status in het kanaal.

PROTECT

Syntax: /msg ChanServ PROTECT [#kanaal [nickname]]

Beschermt de geselecteerde nickname in een kanaal. Als nickname niet is gegeven krijg je zelf beschermings-status. Als kanaal en nickname beiden niet zijn gegeven krijg je zelf beschermings-status in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door de eigenaar, SOP's of gebruikers met een niveau van 10 of hoger voor het geven van zelfbescherming in het kanaal.

DEPROTECT

Syntax: /msg ChanServ DEPROTECT [#kanaal [nickname]]

Verwijdert de bescherming van de gegeven nickname in een kanaal. Wanneer er geen nickname is gegeven verlies je zelf je beschermings-status. Wanneer er geen kanaal en nickname zijn gegeven wordt je beschermings-status verwijderd in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door de eigenaar, SOP's of gebruikers met een niveau van 10 of hoger voor zelf-bescherming in het kanaal.

OWNER

Syntax: /msg ChanServ OWNER [#kanaal]

Geeft je eigenaar-status in kanaal. Als kanaal niet is gegeven krijg je eigenaar-status in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Alleen te gebruiken door gebruikers met eigenaar-rechten in het kanaal.

DEOWNER

Syntax: /msg ChanServ DEOWNER [#kanaal]

Verwijdert je eigenaar-status in kanaal. Als kanaal niet is gegeven wordt je eigenaar-status verwijderd in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Alleen te gebruiken door gebruikers met eigenaar-rechten in het kanaal.

INVITE

Syntax: /msg ChanServ INVITE #kanaal

Zorgt dat ChanServ je uitnodigt in het gegeven kanaal.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal.

UNBAN

Syntax: /msg ChanServ UNBAN #kanaal

Zorgt dat ChanServ alle bans van jou van het gegeven kanaal verwijderd.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal.

KICK

Syntax: /msg ChanServ KICK [#kanaal [nickname [reden]]]

Kickt de gegeven nickname uit een kanaal. Wanneer nickname niet is gegeven word je zelf gekickt. Wanneer kanaal en nickname niet zijn gegeven word je zelf gekickt uit alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal.

BAN

Syntax: /msg ChanServ BAN [#kanaal [nickname [reden]]]

Bant de gegeven nickname in een kanaal. Wanneer nickname niet is gegeven word je zelf gebanned. Wanneer kanaal en nickname niet zijn gegeven word je zelf gebanned in alle kanalen waar je momenteel met de juiste rechten bent.

Standaard alleen te gebruiken door AOP's of gebruikers met niveau 5 of hoger in het kanaal.

TOPIC

Syntax: /msg ChanServ TOPIC #kanaal [onderwerp]

Zorgt dat ChanServ het kanaal-onderwerp verandert in het gegeven onderwerp. Als onderwerp niet is gegeven wordt het onderwerp leeggemaakt. Dit commando is vooral nuttig in combinatie met SET TOPICLOCK. Zie ook /msg ChanServ HELP SET TOPICLOCK voor meer informatie.

Standaard alleen te gebruiken door gebruikers met eigenaar-toegang in het kanaal.

CLEAR

Syntax: /msg ChanServ CLEAR #kanaal wat

Zorgt dat ChanServ bepaalde instellingen van het kanaal verwijdert. De wat optie kan het volgende zijn:

MODES - Herstelt standaardwaardes van alle modes in het kanaal (verwijdert modes i,k,l,m,n,p,s,t).
BANS - Verwijdert alle bans in het kanaal.
EXCEPTS - Verwijdert alle uitzonderingen van het kanaal.
OPS - Verwijdert kanaal operator-status (modus +o) van alle kanaal-operators.
VOICES - Verwijdert "voice"-status (modus +v) van iedereen met "voice"-status in het kanaal.
USERS - Verwijdert (kickt) alle gebruikers van het kanaal.

Standaard alleen te gebruiken door gebruikers met eigenaar-toegang in het kanaal.

GETKEY

Syntax: /msg ChanServ GETKEY #kanaal

Toont de Key van het gegeven kanaal. Dit commando wordt gebruikt door bots of scripts. De output is in de volgende vorm:

KEY #kanaal key
Key is "NO KEY" als er geen wachtwoord is ingevoerd.

SENDPASS

Syntax: /msg ChanServ SENDPASS #kanaal

Stuur het wachtwoord van het gegeven kanaal naar het in de database opgenomen e-mailadres van de kanaaleigenaar. Handig als je je wachtwoord vergeten bent.

Kan op Chat4all alleen gebruikt worden door IRCops. Vraag erom aan een IRCop (in kamer #help).© 2000 - 2006 Chat4All.org