NickServ
ChanServ
MemoServ ReportServ BotServ HostServ LoveServ
MoraleServ
OperServ Modes Watcher
virus/drone
ENGLISH
index


MemoServ

HELP

MemoServ is een Service die IRC gebruikers in staat stelt om korte berichten naar andere IRC gebruikers, of deze on line zijn of niet, of naar kanalen (*) te sturen. Zowel de nickname van de afzender als die van de ontvanger of het kanaal waar de memo heen gaat moeten geregistreerd zijn om de memo te kunnen versturen.

De commando's van MemoServ zijn:

SEND

Stuurt een memo naar een nickname of kanaal

CANCEL

Annuleert je laatst verzonden memo

LIST

Geeft een lijst van je memo's

READ

Lees een of meerdere memo's

DEL

Verwijdert een of meerdere memo's

SET

Verandert opties met betrekking tot memo's.

INFO

Toont informatie over jouw memo's.

Typ /msg MemoServ HELP commando voor meer informatie bij een van bovenstaande commando's.

(*) Standaard kan elke gebruiker met ten minste niveau 10 in een kanaal de kanaalmemo's lezen. Dit kan worden veranderd met het ChanServ LEVELS commando.

SEND

Syntax: /msg MemoServ SEND {nickname | #kanaal} memotekst

Stuurt de genoemde nickname of kanaal een memo met daarin memotekst. Wanneer je een memo naar een nickname stuurt zal de ontvanger een melding (notice) krijgen dat hij/zij een nieuwe memo heeft. Ontvangende nickname of kanaal moet geregistreerd zijn.

CANCEL

Syntax: /msg MemoServ CANCEL {nickname | #kanaal}

Annuleert de laatste memo die je gestuurd hebt aan gegeven nickname of kanaal indien deze nog niet gelezen is op het moment dat je dit commando gebruikt.

LIST

Syntax: /msg MemoServ LIST [#kanaal] [lijst | NEW]

Toont alle memo's die je hebt. Met NEW worden alleen nieuwe (ongelezen) memo's getoond. Ongelezen memo's zijn gemarkeerd met een "*" aan de linkerkant van het memo-nummer. Je kunt ook een lijst van nummers opgeven, zoals in het voorbeeld:

/msg MemoServ LIST 2-5,7-9.
Toont een lijst met memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9

READ

Syntax: /msg MemoServ READ [#kanaal] {nr lijst | LAST | NEW}

Toont de tekst van de opgegeven memo's.
Als LAST is gegeven wordt de laatst ontvangen memo getoond.
Als NEW is gegeven worden alle nieuwe memo's getoond. Anders wordt memonummer .nr. getoond. Je kunt ook een lijst van nummers opgeven, zoals in onderstaand voorbeeld:

/msg MemoServ READ 2-5,7-9.
Toont een lijst met memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9

DEL

Syntax: /msg MemoServ DEL [#kanaal] {nr lijst | LAST | ALL}

Verwijdert de opgegeven memo('s). Je kunt meerdere memo-nummers opgeven of reeksen van nummers in plaats van een enkel nummer, zoals in het 2de voorbeeld hieronder.
Wanneer LAST is gegeven, wordt je laatste nieuwe memo verwijderd.
Wanneer ALL is gegeven, worden al je memo's verwijderd.

Voorbeelden:

/msg MemoServ DEL 1
Verwijdert je eerste memo.

/msg MemoServ DEL 2-5,7-9
Verwijdert de memo's genummerd 2 t/m 5 en 7 t/m 9

SET

Syntax: /msg MemoServ SET optie parameters

Stelt verschillende memo opties in. Optie kan zijn:

NOTIFY

Verandert wanneer je bericht krijgt van nieuwe memo's (alleen voor nicknames)

LIMIT Stelt het maximum aantal te ontvangen memo's in

Typ /msg MemoServ HELP SET optie voor meer informatie over een bepaalde optie.

* SET NOTIFY

Syntax: /msg MemoServ SET NOTIFY {ON | LOGON | NEW | OFF}

Verandert wanneer je bericht krijgt over nieuwe memo's:

ON

Je krijgt bericht van memo's wanneer je inlogt, terugkomt van /AWAY en wanneer een memo naar je gestuurd worden.

LOGON

Je krijgt bericht van memo's wanneer je inlogt of wanneer je terugkomt van /AWAY.

NEW

Je krijgt alleen bericht van memo's wanneer deze naar je worden verstuurd.

OFF

Je krijgt geen bericht van memo's.

ON is in wezen een combinatie van LOGON en NEW.

* SET LIMIT

Syntax: /msg MemoServ SET LIMIT [#kanaal] limiet

Stelt het maximum aantal memo's in dat jij (of het gegeven kanaal) mag hebben. Wanneer je dit op 0 zet kan niemand memo's naar je sturen. Je kunt dit echter niet hoger dan 20 zetten.

INFO

Syntax: /msg MemoServ INFO [#kanaal]

Toont informatie over het aantal memo's dat je hebt, hoeveel hiervan ongelezen zijn en hoeveel memo's je in totaal kunt ontvangen. Met parameter wordt dezelfde informatie voor het gegeven kanaal getoond.© 2000 - 2006 Chat4All.org